Katalog proizvoda / Oznake za vozila - Metalne
Kako prepoznati ispravnu gabaritnu ploču i što posjeduje svaka ploča?

 

Uz to što je samim pogledom na ploče na vozilu vidljivo da su neispravne radi fizičkih oštećenja, da svaka ploča na sebi treba imati homologacijsku oznaku prema Pravilniku ECE R 70.01
Ispravna oznaka je:

VAŽNO!
prva dva broja u peteroznamenkastom nizu moraju biti "01"

 

Ploča za spora vozila homologirana je prema pravilniku ECE R 69.00
Ispravna oznaka je:

 • Reflektirajuća folija mora biti neoštećena zajedno sa Al podlogom, jasne žute i crvene boje, koja nikako ne smije biti "izbljeđena"
 • Crvena fluorescentna boja mora biti jasna, "žarko" crvena sa homologacijskom oznakom
 • Žuti retroreflektirajući dio ploče isto mora biti jasne žute boje s retroreflektirajućim linijama širine 10 mm u horizontalnom smjeru
 • Postojanje homologacijske oznake s nazivom proizvođača, E26 RF 01001, gdje prva dva broja 01 označavaju normu koja je Naredbom prihvaćena u Republici Hrvatskoj, osiguravaju odličnu uočljivosti i ispravnost proizvoda.
 • Svaka ploča posjeduje:
  • Deklaracija proizvođača sa sljedećim podacima:
   • šifra proizvoda
   • naziv proizvoda
   • izjava o homologacijskom Pravilniku
   • naziv proizvođača
   • EAN cod
  • Jamstvenu izjavu i servis
  • Upute o načinu održavanja
  • Servis za obnavljanje oštećenih RF površina
  • Oznaku mjesta ugradnje ploče (ako je potrebno)
  • Oznaku i broj homologacije
  • Zaštitu od krivotvorenja
 •  

 • Ploče se pakiraju po dva komada u PVC zaštitnoj foliji
 • Gabaritne ploče proizvedene u našoj tvrtki po normi ECE R 70.01 imaju količinu reflektiranog snopa svijetlosti do 800 kandela.


Važno je naglasiti da su svi proizvodi iz našeg asortimana propisno deklarirani i označeni prema zakonu o zaštiti potrošača (NN 96/03 od 10. lipnja 2003. godine, čl. 17. i 18.)

Svi naši proizvodi označeni su EAN codom u vlasništvu GRAFEX-trade, kojem je EAN cod dodijeljen od EAN International/UCC.
Homologirani proizvodi imaju dodatno jamstvo kvalitete tvrtke